» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
Strona główna

Godlo Polski

WycieczkaPrzedszkole Nr 294 istnieje od 1974r. Budynek znajduje się w środku osiedla, z dala od ruchu ulicznego, jest przestronny i mieści pięć sal zabaw, salę gimnastyczną oraz pracownię logopedyczno - psychologiczną.
Przedszkole obecnie jest placówką 5- oddziałową, do której uczęszcza 122 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Organem prowadzącym przedszkola jest Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasze mocne strony     

 • dbamy o bezpieczny i atrakcyjny pobyt dzieci w przedszkolu
 • organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków
 • oferujemy pomoc specjalistyczną - logopeda, psycholog
 • w dobrej atmosferze współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • kształtujemy w dzieciach przyjazne  nastawienie do środowiska społeczno - przyrodniczego
 • uczestniczymy w różnorodnych akcjach charytatywnych
 • wspomagamy rodziców w wychowywaniu ich dzieci (zebrania szkoleniowe, warsztaty, zajęcia otwarte, spotkania z logopedą i psychologiem)
 • dbamy o bliskie kontakty dzieci ze sztuką poprzez udział w teatrzykach, koncertach muzycznych, wyjściach do muzeum (dzieci najstarsze chodzą systematycznie na zajęcia do pracowni plastycznej)
 • organizujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci
 • zabieramy dzieci na wycieczki autokarowe, wyjścia do teatru, imprezy plenerowe
 • uczestniczymy z sukcesami w konkursach zewnętrznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci (w przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych
 • współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 190 im. "Orła Białego"- dzieci 5-letnie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach informatycznych prowadzonych na terenie szkoły.


 

- Aktualności -  S..


BIP

- Aktualności -

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „JESIENNE STWORKI”

W RAMACH KONKURSU PROSIMY O WYKONANIE W DOMU, WSPÓLNIE Z DZIECKIEM, PRZESTRZENNEJ PRACY (FIGURKA, POSTAĆ, ZABAWKA, CUDACZEK Z WYKORZYSTANIEM JESIENNYCH DARÓW (owoców i warzyw, kasztanów szyszek, żołędzi itp.).

REGULAMIN KONKURSU:
1. Pracę konkursową należy dostarczyć do przedszkola w dniach 24 i 25 października ( wtorek, środa) do swoich grup.
2. Prosimy przygotować metryczkę dziecka podając imię, nazwisko i wiek jego.
3. Prace będą oceniane według kryteriów wiekowych dziecka:
3-latki, 4-latki, 5-6latki. Oceny prac będzie dokonywała komisja w skład której będą uczestniczyli nauczyciele i dzieci.
4. Kryterium oceny stanowią walory estetyczne pracy, kreatywność, trwałe połączenie elementów oraz wkład pracy dziecka w przygotowanie stworka.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czwartek, 26 października.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie pisemnej 27 października. Dla dzieci przewidziane atrakcyjne nagrody.
7. O uroczystym rozdaniu nagród rodzice zostaną poinformowani.

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 20126518        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS